Ger barn verktygen till en
digital framtid

IT For Children är en oberoende ideell organisation från Sverige med verksamhet i Ghana, Västafrika. Vi är övertygade om att informations- och kommunikationsteknologi är nyckeln till en stark och hållbar utveckling för ett land. Därför bedriver vi daglig IT-utbildning avgiftsfritt för tusentals barn och unga i Ghana.

Läs mer

Vad vi gör

Vi tror på en uppkopplad värld. En värld där alla människor har samma tillgång till all information och kommunikation oavsett plånbok, kön och hemort. Det är därför vi bedriver daglig IT-utbildning för 1 800 barn och unga på landsbygden i Ghana – helt utan avgifter. 

När vi startade vår verksamhet 2016 hade barnen aldrig tidigare använt en dator. Sedan dess har de lärt sig att använda Windows och Microsoft Office-programmen. De har lärt sig söka efter information på nätet, och upprättat kontakt med den stora världen utanför deras by. Hela världens information och kommunikation finns nu några knapptryck från dem, varje dag. Flera av våra elever har utvecklat sina egna hemsidor, appar och spel! Vi räknar med att se många ghananska programmerare, ingenjörer och grafiska formgivare i framtiden!

Vårt arbete ligger i linje med FN:s hållbarhetsagenda, främst mål 9:

 

”Significantly increase access to information and communications technology and strive to provide universal and affordable access to the internet in least developed countries by 2020.”

Ghana

Vi håller till i våra två egna akademier i Busua och Dixcove, på landsbygden i Ghanas västra region. Vi bedriver samarbete med lokala skolor från sex olika byar som kommer till oss för deras schemalagda IT-lektioner. Vi håller också i vårt eget program, tre timmar varje dag efter skolan, med en egen läroplan där vi lägger stort fokus på individuell utveckling, kreativitet och kritiskt tänkande.

De elever med högst närvaro och störst framsteg belönas med vårt stipendium: ”Digital Leader Scholarship”. Vi täcker alla deras utgifter för skolan (avgifter, böcker, skoluniformer) samt deras vaccinationer och sjukvårdskostnader när de blir sjuka. Vi ger dem även näringsrika skolluncher.

För att hålla dig uppdaterad om vår löpande verksamhet på plats i Ghana, vänligen följ oss på Facebook: www.facebook.com/itforchildren

Vilka vi är

IT For Children är en religiöst- och politiskt obunden ideell organisation. Organisationen grundades 2015 av Torsten Kjellgren, inspirerad av hans tidigare utvecklingsarbete i landet. IT For Children leds av en styrelse i Sverige, och den dagliga verksamheten i Ghana utförs av lokal personal.

Vi har minimal administration för att maximera effekten av varje donerad krona, och ser till att så stor del som möjligt går till barnen i Ghana. För varje donation går 97 % till verksamheten i Ghana, och endast 3 % till administration. Det är långt under Svensk Insamlingskontrolls (90-konto) maxtak på 25 %.

 

Våra medarbetare

 • Photo of Torsten Kjellgren

  Torsten Kjellgren

  Grundare & Styrelseordförande

  Läs mer

  Torsten är en statsvetare och utvecklingsspecialist från Stockholm, med ett stort engagemang för Afrika. Han innehar en Politices Masterexamen (MSc.) i Politik och Internationella Relationer, samt en Filosofie kandidatexamen (B.A.) i Statskunskap – båda från Uppsala universitet. Torsten genomförde, för sin Masteruppsats, en fältstudie i Ghana på egen hand där han kartlade landets demokratiseringsprocess. Hans studie bestod av djupintervjuer med centrala politiker och tjänstemän, däribland Ghanas president mellan 2000 och 2008: John Kufuor.

  Vidare har Torsten arbetat som utvecklingshandläggare för den ghananska organisationen Young People We Care (www.ypwc.org), vilken arbetar med den nationella implementeringen av FN:s millennieutvecklingsmål med projekt inom utbildning, kvinnors rättigheter, ungdomsarbetstillfällen och entreprenörskap samt hållbar utveckling. Torsten har även arbetat för Sveriges permanenta delegation till FN:s organ för utbildning, forskning och kultur, Unesco, vid dess högkvarter i Paris, Frankrike samt som samhällspolitisk utredare på en av Sveriges största tankesmedjor.

  Torsten är grundare för organisationen, och den huvudsaklige verksamhetsledaren. Eftersom han har bott i Ghana under längre perioder sedan 2012, och utfört arbete inom olika sektorer så besitter han ett brett nätverk och en djup kunskap i landet. Detta utgör en stark tillgång i implementeringen av de projekt som IT For Children åtar sig.

 • Photo of Sukma Dwi Andrina

  Sukma Dwi Andrina

  Verksamhetschef & Styrelseledamot

  Läs mer

  Andrina är en jurist och entreprenör från Indonesien med ett engagemang för hållbar utveckling. Hon driver sitt egna konsultföretag i Stockholm inom detta område, där hon erbjuder tjänster inom juridisk forskning och kommunikation för olika uppdragsgivare. Innan hon flyttade till Stockholm, arbetade hon som jurist på olika advokatbyråer i Jakarta, där hon främst ledde energiprojekt. Hon innehar en dubbel Masterexamen inom juridik från University of Minnesota Law School, USA samt från Stockholm universitet.

  I egenskap av verksamhetschef leder Andrina organisationens expansion, inklusive akademisk översyn och rekrytering. Hon ansvarar för företagssamarbeten, och är varje år på plats i Ghana flera månader för att undervisa och överse projektet.

 • Siri Klintberg har en Masterexamen inom Företagsekonomi med inriktning Management, Kommunikation och IT från Uppsala universitet. Under sin masteruppsats genomförde hon en fältstudie i Ghana där hon intervjuade kvinnliga mikroföretag och skrev om deras tillgång till smartphones. Under projektet fick hon fick upp ögonen för tillgången till informations- och kommunikationsteknologi i Västafrika. Vidare har Siri flera års erfarenhet från den ideella sektorn i Sverige.

  Som Fundraising Manager för IT for Children arbetar hon med att inleda relationer med potentiella samarbetspartner samt öka antalet månadsgivare och donationer.

 • Photo of Jakob Lindahl

  Jakob Lindahl

  Rådgivare Web/Payments & Styrelseledamot

  Läs mer

  Jakob är Produktanalytiker på FinTech-företaget Trustly (www.trustly.com).
  Han har tidigare arbetat inom samma bransch för såväl DIBS Payment Services som Nets Sweden AB.

  I egenskap av Rådgivare Web/Payments för IT For Children så har Lindahl det övergripande ansvaret för webb och betalsätt samt att uppdatera detsamma på löpande basis.

 • Photo of Noel Huss

  Noel Huss

  Kassör & Styrelseledamot

  Läs mer

  Noel Huss studerar filosofi, politk och nationalekonomi vid Stockholms universitet. Parallellt med tidigare studier i bl.a. företagsekonomi har han arbetat många år på ett bolag inom IT-sektorn. Han har även varit på plats i Ghana som volontär i fyra månader, där han har undervisat.

  Med praktisk erfarenhet från undervisningen på plats arbetar Noel med att utveckla och ta fram läromål samt lektionsmaterial för personalen och eleverna vid IT For Children Academy. Utöver detta sköter han delar av organisationens redovisning och administration.

 • Photo of Meaghan Cooper

  Meaghan Cooper

  Lingvistisk rådgivare & Styrelsesuppleant

  Läs mer

  Cooper är en redaktionsassistent, ursprungligen från Seattle, USA. Hon innehar en Politices Masterexamen (MSc.) i Politik och Internationella Relationer från Uppsala universitet, samt en kandidatexamen (B.A.) i Internationell Politisk Ekonomi från Colorado College, USA. Hon har i Sverige arbetat för organisationen Initiatives of Change och Kanadas ambassad, adderat med hennes tidigare arbetslivserfarenheter från Railway Square YHA i Sydney, Australien samt den nationalekonomiska institutionen vid Colorado College, USA.

  Som lingvistisk rådgivare åt IT For Children bidrar Cooper till utformandet av organisationens texter och dokument på engelska.

 • Photo of Viktor Elm

  Viktor Elm

  Styrelsesuppleant

  Läs mer

  Viktor Elm är doktorand inom Statsvetenskap och Statistik på Stockholms universitet, och styrelsesuppleant för IT for Children.

  Viktor har bistått organisationen med metoder för statistik och uppföljning för elevernas resultat. Han besökte Ghana 2016 vid projektets uppstart.

 • Photo of Samuel Gyasi

  Samuel Gyasi

  Akademisk chef i Ghana

  Läs mer

  Samuel har över tio års arbetslivserfarenhet inom IT-sektorn, som spänner över såväl näringslivet som akademin. Han har ansvarat för IT-system för olika företag och organisationer, samt erbjudit klientanpassade lösningar på konsultbasis till olika uppdragsgivare, såväl inom offentlig som privat sektor. Han har även varit IT-lärare på universitetsnivå i Accra.

  Samuel har en gedigen akademisk utbildning inom IT och flera angränsande discipliner från Kwame Nkrumah University of Science and Technology, SMC University i Schweiz, Ghana Institute of Management and Public Administration samt Kumasi Technical University. Han färdigställer för närvarande sin post-examen inom pedagogik från University of Education I Winneba, Ghana.

  I rollen som akademisk chef har Samuel det överhängande ansvaret för läroplanen, lektionsinnehåll, och elevernas utveckling på plats. Han undervisar även de mest avancerade eleverna inom programmering. Utöver detta handleder Samuel alla lärare på plats, och har även personalansvar över dessa.

 • Photo of Theresa Oppong

  Theresa Oppong

  IT-lärare & administratör i Ghana

  Läs mer

  Theresa Oppong är född och uppvuxen i Busua, Western Region. Hon tog examen 2016 från Adiembra Senior High School i Sekondi, Western Region med utmärkta betyg. Hon blev introducerad för projektet av Yahaya, vår Logistik-koordinator, och engagerade sig kort därefter som volontär. Efter att ha visat upp en hög potential, blev hon kontrakterad som konsult på heltid för organisationen. Theresa undervisar varje dag de yngre eleverna i IT, engelska och samhällskunskap tillsammans med Henry. Tillsammans med Andrina arbetar hon även med ”Girls’ Group” som har sitt huvudfokus att hjälpa flickor att bygga upp självförtroendet och identifiera talanger.

  I egenskap av lokal administratör och rådsrepresentant är Theresa ansvarig för ekonomin på plats, samt sköter all kommunikation med Busuas lokala ledare.

 • Photo of Samuel Oppong

  Samuel Oppong

  Läs mer

  Samuel Oppong är 25 år gammal, ursprungligen från Busua, Ghanas västra region. Han gick ut Adiembra gymnasium 2013, med mycket höga betyg. Efter detta arbetade Samuel som engelsklärare på ett högstadium i Accra, 2013-2015. Han fortsatte sedan med universitetstudier vid University of Ghana i Legon, där han gick ett kandidatprogram i Psykologi och Nationalekonomi.

  Samuel arbetar som IT-lärare vid IT for Children Academy i Dixcove. Han specialiserar sig inom webdesign, och är ansvarig för elevernas hemsidor-projekt.

 • Photo of Henry Vusiakorm

  Henry Vusiakorm

  IT-lärare i Ghana

  Läs mer

  Henry är en ung lärare och kommunikatör, ursprungligen från Madina i Accra – Ghanas huvudstad. Henry blev, som ung pojke, en del av projektet Teach on the Beach (TOB) (www.teachonthebeach.org), precis som vår IT koordinator Anthony, vilket innebar att han flyttade till Busua. Vid sidan av erfarenheter inom undervisning via TOB:s efter skolan-program, visade Henry i tidig ålder upp en stark kreativ och artistisk talang – särskilt inom målning, design och fotografi. Efter att ha tagit studenten har Henry arbetat på Busua Beach Resort. Vidare har han, på frilansbasis, arbetat inom konst och grafisk design – bland annat genom att designa logotyper, skyltar och kläder för lokala företag i Busua.

  I egenskap av lärare för IT For Children, undervisar Henry dagligen Busuas skolbarn inom IT, engelska och samhällskunskap, tillsammans med Anthony och Theresa. I rollen som kommunikatör för organisationen, är Henry ansvarig för lokal synlighet och social medierapportering. Han har också övergripligt ansvar för upphämtning och installation av volontärer på plats.

 • Photo of Juliet Ackah

  Juliet Ackah

  Läs mer

  Juliet, en ung 21 årig kvinna från Dixcove, Ghana. Juliet avslutade 2018 Baidoo Bonsoe Senior High School i Western Region där hon läste General Science.

  Juliet kom först till IT For Children som student 2018 under det 1-åriga programmet som organiserades för SHS-kandidater.

  I januari 2019 började hon volontärarbeta för organisationen. Juliet är nu IT-lärare hos IT For Children.

Huvudpartners

Partners

Bli företagspartner!

Vi välkomnar alla typer av stöd i form av tjänster, donationer och utrustning. Genom att engagera er i IT For Children investerar ni i utbildning, sysselsättning, miljö och jämställdhet. Tillsammans med oss ser ni till att tusentals barn får en högkvalitativ daglig IT-utbildning, att fler flickor kan färdigställa skolgången, och att många nya arbetstillfällen skapas i ett lokalsamhälle präglat av arbetslöshet och fattigdom. Med ert stöd kan vi vara säkra på att se många ghananska datorexperter, ingenjörer, grafiska formgivare och forskare i framtiden!

Vi har minimal administration för att maximera effekten av varje donerad krona, och ser till att så stor del som möjligt går till barnen i Ghana. Våra administrativa kostnader ligger på endast 3 %. Detta är långt under Svensk Insamlingskontrolls (90-konto) krav på högst 25 %, och långt under de flesta andra välgörenhetsorganisationer. För varje donerad hundralapp går 97 kr till verksamheten i Ghana!

Genom att bli vår partner kan ni:

• Bidra till att tusentals ghananska skolbarn som aldrig tidigare sett en dator får daglig tillgång till all världens information och kommunikation, och får möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter.

• Känna er stolta över att stötta ett projekt som ser till att fler ghananska flickor fullföljer skolgången, och får förbättrade möjligheter att forma sina egna liv

• Delta i skapandet av hundratals nya arbetstillfällen där människor får en egen inkomst som de kan försörja sig själva och sina familjer på. 

• Vara säkra på att ert stöd får maximal effekt för ghananska barns utbildning eftersom all vår verksamhet drivs helt i egen regi med minimal administration, men med full kontroll över verksamhetens alla led.

Det finns många sätt att samarbeta på och vi strävar efter att hitta ett sätt som båda parter kan dra nytta av, men framförallt barnen i Ghana. För att höra mer om hur vi kan samarbeta, kontakta oss via info@itforchildren.org

Årsredovisning och stadgar