Din gamla laptop kan
förändra ett barns framtid!

IT For Children är en ideell organisation med sitt säte i Sverige, riktad mot Ghana i Västafrika. Vår vision är att förse barn och unga i Ghana med de nödvändiga verktygen för att ta till sig kunskap, utbildning och nå tro på sig själva. Detta för att kunna växa som individer och kunna bidra till sitt lands utveckling.

Läs mer

Vad vi gör

Vår verksamhet går ut på att sprida tillgången till elektricitet, internet, datorer och utbildning för barn och unga i Ghana. För hundratals skolbarn i Busua på landsbygden i västra Ghana, som innan vårt projekt tidigare aldrig hade sett en dator, bedriver vi nu daglig IT-undervisning, och öppnar upp hela den värld av information och kommunikation som datoranvändning och internet innebär.

Vårt arbete ligger i linje med FN:s hållbarhetsagenda, och särskilt mål nummer 9 som lyder:

”Significantly increase access to information and communications technology and strive to provide universal and affordable access to the internet in least developed countries by 2020.”

Ghana

Sedan några månader håller vi på att bygga IT For Children Academy – ett lärocenter i västra Ghana som kommer att utöka kapaciteten för vår undervisning, nå ut till fler skolbarn, och expandera upptagningsområdet för projektet.

Vilka vi är

IT For Children, grundat i februari 2015 av Politices Master Torsten Kjellgren,är en religiöst och politiskt obunden ideell organisation som strävar efter att ge unga människor i Ghana oavsett kön, etnicitet, sexualitet och religiös tillhörighet, förutsättningar till kunskap, självförverkligande och självbestämmande – för att kunna växa som individer.

IT For Children logo

Våra medarbetare

 • Photo of Torsten Kjellgren

  Torsten Kjellgren

  Läs mer

  Torsten är en Statsvetare och Utvecklingsspecialist från Stockholm, med ett stort engagemang för Afrika. Han innehar en Politices Masterexamen (MSc.) i Politik och Internationella Relationer, samt en Filosofie kandidatexamen (B.A.) i Statskunskap – båda från Uppsala universitet.
  Torsten genomförde, för sin Masteruppsats, en fältstudie i Ghana på egen hand där han kartlade landets demokratiseringsprocess. Hans studie, vilken mottog mycket positiv akademisk kritik samt ett toppbetyg, bestod av djupintervjuer med centrala politiker och tjänstemän, däribland Ghanas president mellan 2000 och 2008: John Kufuor.
  Vidare har Torsten arbetat som utvecklingshandläggare för den ghananska organisationen Young People We Care (www.ypwc.org), vilken arbetar med den nationella implementeringen av FN:s millennieutvecklingsmål med projekt inom utbildning, kvinnors rättigheter, ungdomsarbetstillfällen och entreprenörskap samt hållbar utveckling. Torsten har även arbetat som trainee för Sveriges permanenta delegation till FN:s organ för utbildning, forskning och kultur, Unesco, vid dess högkvarter i Paris, Frankrike.
  Torsten är den huvudsaklige verksamhetsledaren och koordinerar samtliga sektorer av organisationen. Eftersom han har bott i Ghana under ett och ett halvt års tid och utfört arbete inom såväl utvecklings-, politiska- som det akademiska fältet, så besitter han ett brett nätverk och en djup kunskap i landet, att adderas till hans akademiska bedrifter och erfarenhet av FN-arbete. Detta utgör en stark tillgång i processen att implementera de projekt som IT For Children åtar sig.

 • Anthony är en ung ghanansk datorexpert ursprungligen från Berekum i Brong Ahafo-regionen. Han har varit en del av organisationen Teach on the Beach (www.teachonthebeach.org) i Busua, Ghanas västra region, i flera år. Det är också där Anthony träffade ordförande Torsten 2012, varefter de två blev nära vänner. Från att ursprungligen ha varit en student i programmet anordnat av Teach on the Beach, blev Anthony sedan utsedd till teknikansvarig för organisationen för att bistå personal och volontärer med teknisk assistans. Han har kombinerat denna roll med att vara datorlärare för det lokala efter skolan-programmet; där han har undervisat låg- och mellanstadieelever i datoranvändning.

  I egenskap av IT koordinator för IT For Children så är Anthony ansvarig för installation, säkerhet och underhåll av datorerna på plats. Han är ytterst ansvarig för att såväl hårdvara som mjukvara fungerar väl i undervisningslokalerna. Han är också organisations huvudlärare, och ansvarar för spetsutbildning inom IT för unga ghananska talanger samt vidareutbildar lokala lärare i datorfärdigheter.

 • Photo of Steve Mendler

  Steve Mendler

  Volontäransvarig & Styrelseledamot

  Läs mer

 • Photo of Yahaya Mantika

  Yahaya Mantika

  Läs mer

  Yahaya är en erfaren yrkesman, ursprungligen från Ghanas huvudstad Accra. Hans expertis återfinns inom det praktiska- och logistiska fältet, men han har även en hel del erfarenhet av arbete inom utbildningssektorn. Yahaya var exempelvis platschef under flera år för organisationen Teach on the Beach (www.teachonthebeach.org) i Ghanas västra region. Det var via denna anställning som Yahaya först kom i kontakt med IT For Childrens IT koordinator, Anthony, och sedan några år senare, 2012, med ordförande Torsten. Efter sitt arbete hos Teach on the Beach, rörde sig Yahaya vidare till grannlandet Elfenbenskusten där han arbetade för organisationen Bethel Food i staden Yapogor. När sedan Yahaya fick erbjudandet att ta över som platschef för Antimasa Lodge i Ghanas västra region återvände han till sitt hemland.

  I egenskap av logistisk koordinator för IT For Children, är Yahaya ansvarig för alla praktiska bestyr runt organisationens aktiviteter på plats i Ghana. Han är ansvarig för säkerhet och underhåll av organisationens faciliteter, samt byggledare för IT For Children Academy. Han är även ansvarig för kontakten med lokala partners och myndigheter – samt för volontärers transport, boende och säkerhet.

 • Photo of Jakob Lindahl

  Jakob Lindahl

  Webbansvarig & Styrelseledamot

  Läs mer

  Jakob är en teknisk specialist inom integrering på IT-företaget Trustly (www.trustly.se). Han har tidigare arbetat inom samma fält för såväl Dibs Payment Services som Nets Sweden AB. Trots sin ringa ålder har Jakob hunnit med en blomstrande karriär inom tekniksektorn. Efter en kortare tid som Tekniker på navigationsföretaget Sea Cross Marine AB, visade han upp sina utmärkande färdigheter och blev följaktligen befordrad till Teknikansvarig på företaget – en position som han hade under tre år innan han gick vidare till sitt nuvarande fält.

  Vid sidan om denna karriär har Jakob tagit på sig idel deltidsengagemang inom ljud, ljus och grafik för olika uppdragsgivare inom såväl den allmänna som den privata sektorn. Dessa har bland annat innefattat design och programmering av hemsidor, ljud- och ljussättning till konserter och dansuppvisningar samt video- och bilddokumentation.

  I egenskap av webbansvarig för IT For Children så har Lindahl programmerat organisationens hemsida och har även det övergripande ansvaret för att uppdatera densamma på löpande basis.

 • Photo of Anna Eriksson Wallin

  Anna Eriksson Wallin

  Juridisk rådgivare & Styrelsesuppleant

  Läs mer

  Eriksson Wallin är kammarrättsfiskal på Kammarrätten i Stockholm och genomgår en domarutbildning. Hon innehar en Juristexamen (LL.M.) från Stockholms universitet. Efter examen utförde hon sin notarietjänst vid Förvaltningsrätten i Stockholm, där hon senare blev anställd som föredragande jurist, innan hon gick vidare till sin nuvarande tjänst.

  Som juridisk rådgivare åt IT For Children bistår Eriksson Wallin organisationen med expertis inom juridiska frågor.

 • Photo of Meaghan Cooper

  Meaghan Cooper

  Lingvistisk rådgivare & Styrelsesuppleant

  Läs mer

  Cooper är en redaktionsassistent på Taylor & Francis Publishing (www.taylorandfrancis.com), ursprungligen från Seattle, USA. Hon innehar en Politices Masterexamen (MSc.) i Politik och Internationella Relationer från Uppsala universitet, samt en kandidatexamen (B.A.) i Internationell Politisk Ekonomi från Colorado College, USA. Hon har i Sverige arbetat för organisationen Initiatives of Change och Kanadas ambassad, adderat med hennes tidigare arbetslivserfarenheter från Railway Square YHA i Sydney, Australien samt den nationalekonomiska institutionen vid Colorado College, USA.

  Som lingvistisk rådgivare åt IT For Children bidrar Cooper till utformandet av organisationens texter och dokument på engelska.

 • Photo of Pontus Severin Karlsson

  Pontus Severin Karlsson

  Kassör & Styrelsesuppleant

  Läs mer

  Pontus Severin Karlsson är en Medieanalytiker och Bokförare för det multinationella medieföretaget M-Brain (www.m-brain.com). Han innehar en dubbel Kandidatexamen i Media- och Kommunikationsvetenskap samt Företagsekonomi från Södertörns högskola i Stockholm. Förutom sina huvudämnen har han även slutfört akademiska kurser inom Handelsrätt, Statistik och Data-analys för att nämna några områden.

  Som kassör för IT For Children är Severin Karlsson ansvarig för organisationens löpande bokföring.

Våra partners