Ger barn möjlighet till en
framtid utan begränsningar

IT For Children är en oberoende ideell organisation från Sverige med verksamhet i Ghana, Västafrika. Vi är övertygade om att informations- och kommunikationsteknologi är nyckeln till en positiv utveckling för ett land. Därför erbjuder vi gratis tillgång till datorer, internet och IT-undervisning för tusentals skolbarn i Ghana.

Läs mer

Vad vi gör

Vi tror på en uppkopplad värld. En värld där alla människor har samma tillgång till dator och internet, oavsett plånbok. Samma tillgång till internet för människor innebär också samma möjligheter att få tag på information, och upprätta kontakt med resten av omvärlden. Vi strävar efter att uppnå detta. Det är därför vi erbjuder fri tillgång till datorer och internet, och bedriver dagliga IT-lektioner för 1000 skolbarn i Ghana.

I början av 2016 drog vi igång vår verksamhet i kustbyn Busua, på landsbygden i Ghanas västra region. Barnen där hade aldrig tidigare använt en dator. Sedan dess har de lärt sig att använda Windows och flera program såsom Word, Excel och Powerpoint. De har lärt sig söka efter information på nätet, och upprättat kontakt med den stora världen utanför deras lilla by. Hela världens information och kommunikation finns nu några knapptryck ifrån dem, på daglig basis.

Vårt arbete ligger i linje med FN:s hållbarhetsagenda, och särskilt mål nummer 9 som lyder:

 

”Significantly increase access to information and communications technology and strive to provide universal and affordable access to the internet in least developed countries by 2020.”

Ghana

Vi är övertygade om att med tillgång till datorer, internet och den goda IT-utbildningen vi bedriver, så finns det inga begränsningar. Vi identifierar ständigt de bästa talangerna bland våra studenter, och skräddarsyr deras utbildning. Med ditt stöd kan vi vänta oss många ghananska datorexperter, grafiska formgivare och forskare i framtiden. Framförallt leder vårt projekt till mer kunskap, högre sysselsättning och förbättrade möjligheter att forma sina egna liv, för våra studenter.

I januari 2017 invigde vi vårt första lärcenter i Busua, västra Ghana – IT For Children Academy. Det består idag av två klassrum utrustade med elektricitet, datorer, internetuppkoppling och har en kapacitet på 140 elever åt gången. Under 2018 expanderade vi till ytterligare en by i västra Ghana: Dixcove. Här har vi byggt en ny akademi, fullt utrustad med datorer, internet samt ren och miljövänlig solenergi genom solpaneler på taket. Kapacitet: 88 barn åt gången.

För att hålla dig uppdaterad om vår löpande verksamhet på plats i Ghana, vänligen följ oss på Facebook: www.facebook.com/itforchildren

Vilka vi är

IT For Children är en religiöst- och politiskt obunden ideell organisation. Organisationen grundades i februari 2015 av Torsten Kjellgren, inspirerad av hans vistelser i Ghana där han var involverad i olika utvecklingsprojekt. Medlemmarna i Stockholm består av unga engagerade som arbetar ideellt och oavlönat för projektet. I Ghana har vi skapat många viktiga nya jobb inom utbildning, administration, kommunikation, säkerhet, underhåll och bygg. Vi har bland annat fyra heltidskonsulter arbetandes för oss som IT-lärare.

Vi välkomnar engagerade människor som vill volontärarbeta för oss. Om du vill dela med dig av dina kunskaper genom att undervisa inom IT, och andra skolämnen, och samtidigt få en unik reseupplevelse — skicka då ett mail till: info@itforchildren.org

 

Våra medarbetare

 • Photo of Torsten Kjellgren

  Torsten Kjellgren

  Läs mer

  Torsten är en Statsvetare och Utvecklingsspecialist från Stockholm, med ett stort engagemang för Afrika. Han innehar en Politices Masterexamen (MSc.) i Politik och Internationella Relationer, samt en Filosofie kandidatexamen (B.A.) i Statskunskap – båda från Uppsala universitet.
  Torsten genomförde, för sin Masteruppsats, en fältstudie i Ghana på egen hand där han kartlade landets demokratiseringsprocess. Hans studie, vilken mottog mycket positiv akademisk kritik samt ett toppbetyg, bestod av djupintervjuer med centrala politiker och tjänstemän, däribland Ghanas president mellan 2000 och 2008: John Kufuor.
  Vidare har Torsten arbetat som utvecklingshandläggare för den Ghananska organisationen Young People We Care (www.ypwc.org), vilken arbetar med den nationella implementeringen av FN:s millennieutvecklingsmål med projekt inom utbildning, kvinnors rättigheter, ungdomsarbetstillfällen och entreprenörskap samt hållbar utveckling. Torsten har även arbetat som trainee för Sveriges permanenta delegation till FN:s organ för utbildning, forskning och kultur, Unesco, vid dess högkvarter i Paris, Frankrike.
  Torsten är den huvudsaklige verksamhetsledaren och koordinerar samtliga sektorer av organisationen. Eftersom han har bott i Ghana under ett och ett halvt års tid och utfört arbete inom såväl utvecklings-, politiska- som det akademiska fältet, så besitter han ett brett nätverk och en djup kunskap i landet, att adderas till hans akademiska bedrifter och erfarenhet av FN-arbete. Detta utgör en stark tillgång i processen att implementera de projekt som IT For Children åtar sig.

 • Anthony är en ung ghanansk datorexpert ursprungligen från Berekum i Brong Ahafo-regionen. Han har varit en del av organisationen Teach on the Beach (www.teachonthebeach.org) i Busua, Ghanas västra region, i flera år. Det är också där Anthony träffade ordförande Torsten 2012, varefter de två blev nära vänner. Från att ursprungligen ha varit en student i programmet anordnat av Teach on the Beach, blev Anthony sedan utsedd till teknikansvarig för organisationen för att bistå personal och volontärer med teknisk assistans. Han har kombinerat denna roll med att vara datorlärare för det lokala efter skolan-programmet; där han har undervisat låg- och mellanstadieelever i datoranvändning.

  I egenskap av IT koordinator för IT For Children så är Anthony ansvarig för installation, säkerhet och underhåll av datorerna på plats. Han är ytterst ansvarig för att såväl hårdvara som mjukvara fungerar väl i undervisningslokalerna. Han är också organisations huvudlärare, och ansvarar för spetsutbildning inom IT för unga ghananska talanger samt vidareutbildar lokala lärare i datorfärdigheter.

 • Photo of Theresa Oppong

  Theresa Oppong

  IT-lärare & administratör i Ghana

  Läs mer

  Theresa Oppong är född och uppvuxen i Busua, Western Region. Hon tog examen 2016 från Adiembra Senior High School i Sekondi, Western Region med utmärkta betyg. Hon blev introducerad för projektet av Yahaya, vår Logistik-koordinator, och engagerade sig kort därefter som volontär. Efter att ha visat upp en hög potential, blev hon kontrakterad som konsult på heltid för organisationen. Theresa undervisar varje dag de yngre eleverna i IT, engelska och samhällskunskap tillsammans med Henry. Tillsammans med Andrina arbetar hon även med ”Girls’ Group” som har sitt huvudfokus att hjälpa flickor att bygga upp självförtroendet och identifiera talanger.

  I egenskap av lokal administratör och rådsrepresentant är Theresa ansvarig för ekonomin på plats, samt sköter all kommunikation med Busuas lokala ledare.

 • Photo of Henry Vusiakorm

  Henry Vusiakorm

  IT-lärare & kommunikatör i Ghana

  Läs mer

  Henry är en ung lärare och kommunikatör, ursprungligen från Madina i Accra – Ghanas huvudstad. Henry blev, som ung pojke, en del av projektet Teach on the Beach (TOB) (www.teachonthebeach.org), precis som vår IT koordinator Anthony, vilket innebar att han flyttade till Busua. Vid sidan av erfarenheter inom undervisning via TOB:s efter skolan-program, visade Henry i tidig ålder upp en stark kreativ och artistisk talang – särskilt inom målning, design och fotografi. Efter att ha tagit studenten har Henry arbetat på Busua Beach Resort. Vidare har han, på frilansbasis, arbetat inom konst och grafisk design – bland annat genom att designa logotyper, skyltar och kläder för lokala företag i Busua.

  I egenskap av lärare för IT For Children, undervisar Henry dagligen Busuas skolbarn inom IT, engelska och samhällskunskap, tillsammans med Anthony och Theresa. I rollen som kommunikatör för organisationen, är Henry ansvarig för lokal synlighet och social medierapportering. Han har också övergripligt ansvar för upphämtning och installation av volontärer på plats.

 • Photo of Samuel Gyasi

  Samuel Gyasi

  Akademisk chef i Ghana

  Läs mer

  Samuel har över tio års arbetslivserfarenhet inom IT-sektorn, som spänner över såväl näringslivet som akademin. Han har ansvarat för IT-system för olika företag och organisationer, samt erbjudit klientanpassade lösningar på konsultbasis till olika uppdragsgivare, såväl inom offentlig som privat sektor. Han har även varit IT-lärare på universitetsnivå i Accra.

  Samuel har en gedigen akademisk utbildning inom IT och flera angränsande discipliner från Kwame Nkrumah University of Science and Technology, SMC University i Schweiz, Ghana Institute of Management and Public Administration samt Kumasi Technical University. Han färdigställer för närvarande sin post-examen inom pedagogik från University of Education I Winneba, Ghana.

  I rollen som akademisk chef har Samuel det överhängande ansvaret för läroplanen, lektionsinnehåll, och elevernas utveckling på plats. Han undervisar även de mest avancerade eleverna inom programmering. Utöver detta handleder Samuel alla lärare på plats, och har även personalansvar över dessa.

 • Photo of Samuel Oppong

  Samuel Oppong

  Läs mer

  Samuel Oppong är 25 år gammal, ursprungligen från Busua, Ghanas västra region. Han gick ut Adiembra gymnasium 2013, med mycket höga betyg. Efter detta arbetade Samuel som engelsklärare på ett högstadium i Accra, 2013-2015. Han fortsatte sedan med universitetstudier vid University of Ghana i Legon, där han gick ett kandidatprogram i Psykologi och Nationalekonomi.

  Samuel arbetar som IT-lärare vid IT for Children Academy i Dixcove. Han specialiserar sig inom webdesign, och är ansvarig för elevernas hemsidor-projekt.

 • Photo of Sukma Dwi Andrina

  Sukma Dwi Andrina

  Verksamhetschef & Styrelseledamot

  Läs mer

  Andrina är en jurist och entreprenör från Indonesien med ett engagemang för hållbar utveckling. Hon driver sitt egna konsultföretag i Stockholm inom detta område, där hon erbjuder tjänster inom juridisk forskning och kommunikation för olika uppdragsgivare. Innan hon flyttade till Stockholm, arbetade hon som jurist på olika advokatbyråer i Jakarta, där hon främst ledde energiprojekt. Hon innehar en dubbel Masterexamen inom juridik från University of Minnesota Law School, USA samt från Stockholm universitet.

  I egenskap av verksamhetschef leder Andrina organisationens expansion, inklusive akademisk översyn och rekrytering. Hon ansvarar för företagssamarbeten, och är varje år på plats i Ghana flera månader för att undervisa och överse projektet.

 • Photo of Jakob Lindahl

  Jakob Lindahl

  Rådgivare Web/Payments & Styrelseledamot

  Läs mer

  Jakob är Integrationsspecialist på FinTech-företaget Trustly (www.trustly.com). Han har tidigare arbetat inom samma fält för såväl DIBS Payment Services som Nets Sweden AB.

  I egenskap av Rådgivare inom Web/Payments för IT For Children så har Lindahl det övergripande ansvaret för webb och betalsätt samt att uppdatera detsamma på löpande basis.

 • Photo of Steve Mendler

  Steve Mendler

  Vice styrelseordförande

  Läs mer

 • Photo of Noel Huss

  Noel Huss

  Kassör & Styrelsesuppleant

  Läs mer

  Noel Huss studerar filosofi, politk och nationalekonomi vid Stockholms universitet. Parallellt med tidigare studier i bl.a. företagsekonomi har han arbetat många år på ett bolag inom IT-sektorn. Han har även varit på plats i Ghana som volontär i fyra månader, där han har undervisat.

  Med praktisk erfarenhet från undervisningen på plats arbetar Noel med att utveckla och ta fram läromål samt lektionsmaterial för personalen och eleverna vid IT For Children Academy. Utöver detta sköter han delar av organisationens redovisning och administration.

 • Photo of Meaghan Cooper

  Meaghan Cooper

  Lingvistisk rådgivare & Styrelsesuppleant

  Läs mer

  Cooper är en redaktionsassistent, ursprungligen från Seattle, USA. Hon innehar en Politices Masterexamen (MSc.) i Politik och Internationella Relationer från Uppsala universitet, samt en kandidatexamen (B.A.) i Internationell Politisk Ekonomi från Colorado College, USA. Hon har i Sverige arbetat för organisationen Initiatives of Change och Kanadas ambassad, adderat med hennes tidigare arbetslivserfarenheter från Railway Square YHA i Sydney, Australien samt den nationalekonomiska institutionen vid Colorado College, USA.

  Som lingvistisk rådgivare åt IT For Children bidrar Cooper till utformandet av organisationens texter och dokument på engelska.

Huvudpartners

Årsredovisning och stadgar