Ger barn möjligheten till en
framtid utan begränsningar

IT For Children är en oberoende ideell organisation från Sverige med verksamhet i Ghana, Västafrika. Vi är övertygade om att informations- och kommunikationsteknologi är nyckeln till en positiv utveckling för ett land. Därför erbjuder vi gratis tillgång till datorer, internet och IT-undervisning för hundratals skolbarn i Ghana.

Läs mer

Vad vi gör

Vår verksamhet går ut på att sprida tillgången till elektricitet, internet, datorer och utbildning för barn och unga i Ghana. För hundratals skolbarn i Busua på landsbygden i västra Ghana, som innan vårt projekt tidigare aldrig hade sett en dator, bedriver vi nu daglig IT-undervisning, och öppnar upp hela den värld av information och kommunikation som datoranvändning och internet innebär.

Vårt arbete ligger i linje med FN:s hållbarhetsagenda, och särskilt mål nummer 9 som lyder:

”Significantly increase access to information and communications technology and strive to provide universal and affordable access to the internet in least developed countries by 2020.”

Ghana

I januari 2017 invigde vi vårt nya lärocenter i västra Ghana – IT For Children Academy. Det första klassrummet, av de totalt fyra planerade, är utrustat med elektricitet, datorer, internetuppkoppling och har en kapacitet för 70 elever åt gången. När hela IT For Children Academy står färdigt kommer vårt upptagningsområde utökas kraftigt – och ytterligare hundratals barn kommer att introduceras för datorer och internet, och få daglig undervisning.

För att hålla dig uppdaterad om vår löpande verksamhet på plats i Ghana, vänligen skriv upp dig för vårt nyhetsbrev: newsletter.itforchildren.org eller följ oss på Facebook: www.facebook.com/itforchildren

Vilka vi är

IT For Children, grundat i februari 2015 av Politices Master Torsten Kjellgren,är en religiöst och politiskt obunden ideell organisation som strävar efter att ge unga människor i Ghana oavsett kön, etnicitet, sexualitet och religiös tillhörighet, förutsättningar till kunskap, självförverkligande och självbestämmande – för att kunna växa som individer.

IT For Children logo

Våra medarbetare

 • Photo of Torsten Kjellgren

  Torsten Kjellgren

  Läs mer

  Torsten är en Statsvetare och Utvecklingsspecialist från Stockholm, med ett stort engagemang för Afrika. Han innehar en Politices Masterexamen (MSc.) i Politik och Internationella Relationer, samt en Filosofie kandidatexamen (B.A.) i Statskunskap – båda från Uppsala universitet.
  Torsten genomförde, för sin Masteruppsats, en fältstudie i Ghana på egen hand där han kartlade landets demokratiseringsprocess. Hans studie, vilken mottog mycket positiv akademisk kritik samt ett toppbetyg, bestod av djupintervjuer med centrala politiker och tjänstemän, däribland Ghanas president mellan 2000 och 2008: John Kufuor.
  Vidare har Torsten arbetat som utvecklingshandläggare för den ghananska organisationen Young People We Care (www.ypwc.org), vilken arbetar med den nationella implementeringen av FN:s millennieutvecklingsmål med projekt inom utbildning, kvinnors rättigheter, ungdomsarbetstillfällen och entreprenörskap samt hållbar utveckling. Torsten har även arbetat som trainee för Sveriges permanenta delegation till FN:s organ för utbildning, forskning och kultur, Unesco, vid dess högkvarter i Paris, Frankrike.
  Torsten är den huvudsaklige verksamhetsledaren och koordinerar samtliga sektorer av organisationen. Eftersom han har bott i Ghana under ett och ett halvt års tid och utfört arbete inom såväl utvecklings-, politiska- som det akademiska fältet, så besitter han ett brett nätverk och en djup kunskap i landet, att adderas till hans akademiska bedrifter och erfarenhet av FN-arbete. Detta utgör en stark tillgång i processen att implementera de projekt som IT For Children åtar sig.

 • Anthony är en ung ghanansk datorexpert ursprungligen från Berekum i Brong Ahafo-regionen. Han har varit en del av organisationen Teach on the Beach (www.teachonthebeach.org) i Busua, Ghanas västra region, i flera år. Det är också där Anthony träffade ordförande Torsten 2012, varefter de två blev nära vänner. Från att ursprungligen ha varit en student i programmet anordnat av Teach on the Beach, blev Anthony sedan utsedd till teknikansvarig för organisationen för att bistå personal och volontärer med teknisk assistans. Han har kombinerat denna roll med att vara datorlärare för det lokala efter skolan-programmet; där han har undervisat låg- och mellanstadieelever i datoranvändning.

  I egenskap av IT koordinator för IT For Children så är Anthony ansvarig för installation, säkerhet och underhåll av datorerna på plats. Han är ytterst ansvarig för att såväl hårdvara som mjukvara fungerar väl i undervisningslokalerna. Han är också organisations huvudlärare, och ansvarar för spetsutbildning inom IT för unga ghananska talanger samt vidareutbildar lokala lärare i datorfärdigheter.

 • Photo of Theresa Oppong

  Theresa Oppong

  IT-lärare & administratör i Ghana

  Läs mer

  Theresa Oppong är född och uppvuxen i Busua, Western Region. Hon tog examen 2016 från Adiembra Senior High School i Sekondi, Western Region med utmärkta betyg. Hon blev introducerad för projektet av Yahaya, vår Logistik-koordinator, och engagerade sig kort därefter som volontär. Efter att ha visat upp en hög potential, blev hon kontrakterad som konsult på heltid för organisationen. Theresa undervisar varje dag de yngre eleverna i IT, engelska och samhällskunskap tillsammans med Henry. Tillsammans med Andrina arbetar hon även med ”Girls’ Group” som har sitt huvudfokus att hjälpa flickor att bygga upp självförtroendet och identifiera talanger.

  I egenskap av lokal administratör och rådsrepresentant är Theresa ansvarig för ekonomin på plats, samt sköter all kommunikation med Busuas lokala ledare.

 • Photo of Yahaya Mantika

  Yahaya Mantika

  Läs mer

  Yahaya är en erfaren yrkesman, ursprungligen från Ghanas huvudstad Accra. Hans expertis återfinns inom det praktiska- och logistiska fältet, men han har även en hel del erfarenhet av arbete inom utbildningssektorn. Yahaya var exempelvis platschef under flera år för organisationen Teach on the Beach (www.teachonthebeach.org) i Ghanas västra region. Det var via denna anställning som Yahaya först kom i kontakt med IT For Childrens IT koordinator, Anthony, och sedan några år senare, 2012, med ordförande Torsten. Efter sitt arbete hos Teach on the Beach, rörde sig Yahaya vidare till grannlandet Elfenbenskusten där han arbetade för organisationen Bethel Food i staden Yapogor. När sedan Yahaya fick erbjudandet att ta över som platschef för Antimasa Lodge i Ghanas västra region återvände han till sitt hemland.

  I egenskap av logistisk koordinator för IT For Children, är Yahaya ansvarig för alla praktiska bestyr runt organisationens aktiviteter på plats i Ghana. Han är ansvarig för säkerhet och underhåll av organisationens faciliteter, samt byggledare för IT For Children Academy. Han är även ansvarig för kontakten med lokala partners och myndigheter – samt för volontärers transport, boende och säkerhet.

 • Photo of Henry Vusiakorm

  Henry Vusiakorm

  IT-lärare & kommunikatör i Ghana

  Läs mer

  Henry är en ung lärare och kommunikatör, ursprungligen från Madina i Accra – Ghanas huvudstad. Henry blev, som ung pojke, en del av projektet Teach on the Beach (TOB) (www.teachonthebeach.org), precis som vår IT koordinator Anthony, vilket innebar att han flyttade till Busua. Vid sidan av erfarenheter inom undervisning via TOB:s efter skolan-program, visade Henry i tidig ålder upp en stark kreativ och artistisk talang – särskilt inom målning, design och fotografi. Efter att ha tagit studenten har Henry arbetat på Busua Beach Resort. Vidare har han, på frilansbasis, arbetat inom konst och grafisk design – bland annat genom att designa logotyper, skyltar och kläder för lokala företag i Busua.

  I egenskap av lärare för IT For Children, undervisar Henry dagligen Busuas skolbarn inom IT, engelska och samhällskunskap, tillsammans med Anthony och Theresa. I rollen som kommunikatör för organisationen, är Henry ansvarig för lokal synlighet och social medierapportering. Han har också övergripligt ansvar för upphämtning och installation av volontärer på plats.

 • Photo of Jakob Lindahl

  Jakob Lindahl

  Webbansvarig & Styrelseledamot

  Läs mer

  Jakob är en teknisk specialist inom integrering på FinTech-företaget Trustly (www.trustly.com). Han har tidigare arbetat inom samma fält för såväl DIBS Payment Services som Nets Sweden AB. Trots sin ringa ålder har Jakob hunnit med en blomstrande karriär inom tekniksektorn. Efter en kortare tid som Tekniker på navigationsföretaget Sea Cross Marine AB, visade han upp sina utmärkande färdigheter och blev följaktligen befordrad till Teknikansvarig på företaget – en position som han hade under tre år innan han gick vidare till sitt nuvarande fält.

  Vid sidan om denna karriär har Jakob tagit på sig idel deltidsengagemang inom ljud, ljus och grafik för olika uppdragsgivare inom såväl den allmänna som den privata sektorn. Dessa har bland annat innefattat design och programmering av hemsidor, ljud- och ljussättning till konserter och dansuppvisningar samt video- och bilddokumentation.

  I egenskap av webbansvarig för IT For Children så har Lindahl programmerat organisationens hemsida och har även det övergripande ansvaret för att uppdatera densamma på löpande basis.

 • Photo of Steve Mendler

  Steve Mendler

  Volontäransvarig & Styrelseledamot

  Läs mer

 • Photo of Sukma Dwi Andrina

  Sukma Dwi Andrina

  Kommunikationsansvarig

  Läs mer

  Andrina är en jurist och entreprenör från Indonesien med ett engagemang för hållbar utveckling. Hon driver sitt egna konsultföretag i Stockholm inom detta område, där hon erbjuder tjänster inom juridisk forskning och kommunikation för olika uppdragsgivare. Innan hon flyttade till Stockholm, arbetade hon som jurist på olika advokatbyråer i Jakarta, där hon främst ledde energiprojekt. Hon innehar en dubbel Masterexamen inom juridik från University of Minnesota Law School, USA samt från Stockholm universitet.

  Andrina är, i egenskap av kommunikatör för IT For Children, ansvarig för extern kommunikation och interaktion med givare och partners.

 • Photo of Anna Eriksson Wallin

  Anna Eriksson Wallin

  Juridisk rådgivare & Styrelsesuppleant

  Läs mer

  Eriksson Wallin är kammarrättsfiskal på Kammarrätten i Stockholm och genomgår en domarutbildning. Hon innehar en Juristexamen (LL.M.) från Stockholms universitet. Efter examen utförde hon sin notarietjänst vid Förvaltningsrätten i Stockholm, där hon senare blev anställd som föredragande jurist, innan hon gick vidare till sin nuvarande tjänst.

  Som juridisk rådgivare åt IT For Children bistår Eriksson Wallin organisationen med expertis inom juridiska frågor.

 • Photo of Meaghan Cooper

  Meaghan Cooper

  Lingvistisk rådgivare & Styrelsesuppleant

  Läs mer

  Cooper är en redaktionsassistent på Taylor & Francis Publishing (www.taylorandfrancis.com), ursprungligen från Seattle, USA. Hon innehar en Politices Masterexamen (MSc.) i Politik och Internationella Relationer från Uppsala universitet, samt en kandidatexamen (B.A.) i Internationell Politisk Ekonomi från Colorado College, USA. Hon har i Sverige arbetat för organisationen Initiatives of Change och Kanadas ambassad, adderat med hennes tidigare arbetslivserfarenheter från Railway Square YHA i Sydney, Australien samt den nationalekonomiska institutionen vid Colorado College, USA.

  Som lingvistisk rådgivare åt IT For Children bidrar Cooper till utformandet av organisationens texter och dokument på engelska.

 • Photo of Pontus Severin Karlsson

  Pontus Severin Karlsson

  Kassör & Styrelsesuppleant

  Läs mer

  Pontus Severin Karlsson är en Medieanalytiker och Bokförare för det multinationella medieföretaget M-Brain (www.m-brain.com). Han innehar en dubbel Kandidatexamen i Media- och Kommunikationsvetenskap samt Företagsekonomi från Södertörns högskola i Stockholm. Förutom sina huvudämnen har han även slutfört akademiska kurser inom Handelsrätt, Statistik och Data-analys för att nämna några områden.

  Som kassör för IT For Children är Severin Karlsson ansvarig för organisationens löpande bokföring.

Våra partners